Skip to main content

Stracone dzieciństwo

Krystyna Stadnicka-Skrzypczyk

 

Byłam 4-letnim, beztroskim dzieckiem. Biegałam po łąkach, zrywałam kwiatki, łapałam żaby do kieszeni fartuszka. Lubiłam pić mleko prosto od krowy na łące. Ładnie mówiłam wierszyki. Wszystko to wiem z opowiadań rodziców.

Urodziłam się w Rejtanowie pow. Dubno na Wołyniu. Rejtanów był osadą, w której po I Wojnie Światowej zamieszkali osadnicy wojskowi.

Mój Ojciec, Jan Graczyk – Powstaniec Wielkopolski – przybył do Rejtanowa z woj. poznańskiego. Tam ożenił się z Katarzyną Mielcarek ur. w Radziejowie na Kujawach i założył rodzinę. Tam ja się urodziłam i moja siostra Janka, starsza o 5 lat.

(...) 

tytuł: Pamiętam

twórca: Siedlecka, Barbara

data wydania: 2012-07-15

język: pol

słowa kluczowe: Syberia (Rosja); Łagry (ZSRR); Zesłania; wspomnienia; Zesłania - Rosja; Sybiracy

format: application/pdf

prawa: Prawa zastrzeżone – dostęp nieograniczony; http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ (CC BY-ND 3.0 PL); Barbara Siedlecka

wydawca: http://www.sybiracy.pl/; Sybiracy.pl

Odpowiedzi

Odpowiedź

Testowa odpowiedź

Facebook Comments Box