Skip to main content

Zdzisław Ostrowski - Zbiór Wierszy

Zdzisław Ostrowski urodził się we wsi Jasienica w 1932 r. Mieszkał na wsi Pieńki Wielkie, kiedy w 1941 r. wraz z rodziną był wywieziony na Syberię do sowchozu Uljanowo, gdzieś w obwodzie archangielskim. W łagrze został zamordowany jego Tato. Razem z siostrą oddzielono go od Mamy oraz dwóch braci i przeniesiono do domu dziecka. Dzięki opiece dobrych ludzi wrócili do Polski, do Jasienicy w marcu 1946 r. , a w kwietniu dołączyła do nich Mama i bracia. Zdzisław Ostrowski teraz ma 82 lata i swoje przeżycia z dzieciństwa na Syberii oraz młodość, naukę i pracę w oświacie opisał w wierszowanej formie. Pracował jako nauczyciel do 1997 roku. Rękopis przepisał jego wnuk Jakub.

Spis wierszy

  1. Przed wojną
  2. Wojna - czas okupacji
  3. Zsyłka - podróż na Syberię
  4. Zsyłka - pobyt w Uljanowie
  5. Zsyłka - dom dziecka
  6. Powrót do Polski
  7. Szkoła - liceum (fragmenty)
  8. Moja praca i rodzina

(...) 
c. d. w pliku PDF

Otwórz publikację (plik PDF)

 

Facebook Comments Box