Skip to main content

Z Chrystusem do końca. Męczeństwo Sług Bożych w Związku Sowieckim

Z Chrystusem do końca. Męczeństwo Sług Bożych w Związku Sowieckim

Książka jest pracą zbiorową pod redakcją postulatora procesu w Rosji – ks. Krzysztofa Pożarskiego. Zostały zawarte w niej biogramy następujących Sług Bożych, z których większość stanowią Polacy: bp. Antoni Maleckiego (1861-1935), prałata Konstantyna Budkiewicza (1867-1923); księży: Franciszka Budrysa (1882-1937), Jana Trojgo (1881-1932), Pawła Chomicza (1893-1942), Antoniego Czerwińskiego (1881-1938), Epifaniusza (Igora) Akułowa (1897-1937), Potapija (Piotra) Emelianowa (1884-1936); sióstr zakonnych: m. Marii Katarzyny Sieneńskiej (Anny Abrikosowej), s. Róży Serca Maryi, OPL (Heleny Jętkiewicz (1896-1944), a także jednej osoby świeckiej – Kamili Kruszelnickiej (1892-1937)

Kard. Stanisław Dziwisz napisał słowo wstępne, aby podkreślić ważność tej publikacji o katolickich męczennikach Rosji XX wieku w Polsce, gdyż takie było pragnienie św. Jana Pawła II.

Otwórz darmowy fragment publikacji (plik PDF)

Książkę można zamówić na stronie https://www.religijna.pl/z-chrystusem-do-konca-meczenstwo-slug-bozych-w-zwiazku-sowieckim-ks-krzysztof-pozarski

*****

Słowo wstępne

Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio Millennio Adveniente z 1994 dotyczącym przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 zwrócił uwagę na to, że „W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby „nieznani żołnierze” wielkiej sprawy Bożej. Jeśli jest to możliwe, ich świadectwa nie powinny być zapomniane w Kościele” („Tertio millennio adveniente”, p. 37). Ponadto Wielki Papież w swojej autobiograficznej i bardzo osobistej książce napisanej z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich, wydanej w 1996 roku napisał także „Na szczególną pamięć zasługuje martyrologium kapłanów w łagrach syberyjskich, czy innych na terenie Związku Sowieckiego” („Dar i Tajemnica”, s.38).

Wiele wiemy o polskich męczennikach XX wieku, wielu z nich zostało już beatyfikowanych lub kanonizowanych, jednak o męczennikach ze Wschodu, tym bardziej z samej Rosji dalej wiemy bardzo niewiele. Dlatego cieszę się bardzo, że nakładem Wydawnictwa AA w Krakowie ukaże się książka w języku polskim o katolickich męczennikach Rosji XX wieku pt. „Z Chrystusem do końca. Męczeństwo Sług Bożych w Związku Radzieckim”. Pozycja ta zawiera biografię kilkunastu Sług Bożych, których proces beatyfikacyjny trwa obecnie w Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Książka ukazała się już w Rosji pod redakcją postulatora procesu beatyfikacyjnego, ks. Krzysztofa Pożarskiego.

Wszyscy Słudzy Boży z ofiarną odwagą, więzieni w bardzo ciężkich i często poniżających warunkach, starali się służyć ludziom wierzącym do końca, czyli do swojej męczeńskiej ofiary.

Wspaniały jest przykład ich życia i poświęcenia. Mieli możliwość wyjazdu z sowieckiej Rosji i wielu kapłanów tak uczyniło, jednak także wielu pozostało, pomni na słowa samego Chrystusa, że „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J. 15,13).

Cieszę się, że polski czytelnik będzie miał okazję poznać bohaterów naszej chrześcijańskiej wiary nie tylko za naszą Wschodnią granicą, ale także na dalekich bezkresach Syberii. W coraz bardziej zsekularyzowanym świecie, życie i męczeństwo tych walecznych mężów i dzielnych kobiet ukazuje nam nieprzemijające ideały i wartości, którymi się kierowali, a mianowicie: miłość Boga i bliźniego oraz pragnienie życia wiecznego w radości z Panem.

Ufam, że publikacja Ks. Krzysztofa Pożarskiego przyczyni się także w znaczny sposób do realizacji pragnienia św. Jana Pawła II wypowiedzianego przeszło 20 lat temu, że na szczególną pamięć zasługują męczeńscy kapłani w lagrach syberyjskich czy innych na terenie ZSRR.

Warto dodać, że w czerwcu 1996 roku św. Jan Paweł II przekazał parafii św. Stanisława w Petersburgu swoje osobiste błogosławieństwo związane z rekonsckracją kościoła, której dokonał Prymas Polski, kard. Józef Glemp.

W styczniu 2013 roku, jako metropolita krakowski, przekazałem proboszczowi parafii św. Stanisława w Petersburgu, ks. Krzysztofowi Pożarskiemu relikwie św. Jana Pawła II, które są czczone w świątyni z wielką gorliwością.

Dlatego też kościół św. Stanisława w Petersburgu jawi się nam dzisiaj nie tylko jako miejsce pamięci o katolickich męczennikach XX wieku w Związku Sowieckim, ale także, jako miejsce niezwykłego kultu św. Jana Pawła II w Rosji, którego jubileusz 100-lecia urodzin będziemy uroczyście obchodzili w 2020 roku.

Wszystko to spaja postać św. Stanisława, biskupa krakowskiego i męczennika, któremu od prawie dwustu już lat we wspaniałej świątyni w mieście nad Newą oddawana jest cześć.

Życzę, by lektura książki pt. „Z Chrystusem do końca. Męczeństwo Sług Bożych w Związku Radzieckim” umocniła w jej Czytelnikach wiarę, nadzieję i miłość do jedynego dobra - jakim jest sam Bóg.

Z serca wszystkim błogosławię,
Stanisław kard. Dziwisz
Kraków, 14 listopada 2019 r.

 

Facebook Comments Box