Skip to main content

Wystawa Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach

„Wystawa Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach stanowi zwieńczenie  projektu, realizowanego pod tą sama nazwą od 2009 roku. Muzeum Warmii i Mazur postanowiło wówczas zintensyfikować gromadzenie świadectw i pamiątek związanych z ludnością polską, która po 1945 roku przesiedlona została na Warmię i Mazury z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. W ramach projektu powstała w Muzeum nowoczesna pracownia digitalizacyjna, dzięki której zarchiwizowano, w postaci cyfrowej, tysiące dokumentów, zdjęć  i przeróżnych  pamiątek. Utworzone zostało niewielkie studio, w którym dokonano nagrań rozmów z przedstawicielami środowisk kresowych. Wszystkie nagrania weszły do zasobu muzealnego Archiwum Historii Mówionej.

Kresowianie przekazali do Muzeum także wiele oryginalnych dokumentów, zdjęć, a nawet przywiezionych ze sobą sprzętów i urządzeń. Akcja zbierania pamiątek  nadal trwa, ale już dziś mogliśmy  pokusić się na zorganizowanie wystawy, która poprzez pryzmat jednostkowych losów kilkudziesięciu osób biorących  udział w projekcie, ukazuje problem przesiedlenia Polaków ze wschodu oraz ich wrastanie w Warmię i Mazury.”

Nadesłał Paweł Kowalkowski

Więcej informacji w załączonynych plikach PDF:

Facebook Comments Box