Skip to main content

Do wszystkich Sybiraków, ich rodzin i przyjaciół

Szanowni Państwo

Z radością i nieskrywaną satysfakcją spieszę donieść, że w listopadzie 2012 roku ukazała się książka Zbigniewa Domino „Młode ciemności”. Jest ona kontynuacją znanej Państwu „Syberiady polskiej”, także „Tajgi” będącej swoistym suplementem „Syberiady” oraz „Czasu kukułczych gniazd”. Mogą być więc „Młode ciemności” potraktowane jako kolejny tom kresowo-syberyskiej sagi rodu Dolinów. Jak Państwo pamiętają, „Syberiada polska”, uznana przez czytelników i krytykę literacką za najwybitniejszą, nakreśloną z epickim rozmachem powieść Dominy stanowi najpoważniejsze, literackie ujęcie polskiej tematyki zesłańczej okresu drugiej wojny światowej i masowych deportacji Polaków przez władze Rosji radzieckiej do Kazachstanu i na Syberię.

Książka po kolejnych wydaniach (a było ich wiele) wzbudziła zainteresowanie wśród polskich filmowców – zrodził się pomysł przeniesienia dramatycznej historii rodziny Dolinów na ekran. Dziś film pod tym samym tytułem co książka, w reżyserii znanego artysty kina Janusza Zaorskiego jest na ukończeniu - datę premiery naznaczono na 22 lutego 2013 roku – miesiąc, który ponuro zapisał się w pamięci Sybiraków.

„Czas kukułczych gniazd” podobnie zresztą jak „Syberiada” jest pod wieloma względami odkrywczy. Przedstawia z wielką pisarską szczerością i odwagą tragedię niemieckiej ludności Ziem Odzyskanych. Ludność ta, jak wiemy, w dużym stopniu zbiegła jeszcze przed nadejściem Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, ponosząc w toku tej ewakuacji wielkie straty i rozliczne cierpienia. Nawet niemiecka literatura pisała o tym dość powściągliwie, zaś literatura polska to bolesne dla naszego sumienia sprawy całkowicie przemilczała i jest wielką zasługą Zbigniewa Dominy, że opisał je uczciwie i bez zafałszowań. Rzecz dotyczy również problemu holokaustu Żydów polskich, a także tragicznych zaszłości polsko-ukraińskich, w tym krwawych wydarzeń na Wołyniu i Podolu. I Kukułcze gniazda i Syberiada otrzymały cały szereg prestiżowych literackich nagród i wyróżnień i zostały przetłumaczone na wiele obcych języków.

W „Młodych ciemnościach” kontynuując podróż w czasie autor stara się wiernie towarzyszyć jednemu z głównych bohaterów Sagi, Staszkowi Dolinie. Jest z nim więc w latach jego chłopięcego dojrzewania, burzliwej, często niepokornej młodości „durnej i chmurnej”. W chwilach jego neofickiego społecznego zaangażowania i entuzjazmu, ale też w momentach miłosnych zauroczeń i doznań. A miał ich Staszek Dolina niemało, jak to w życiu.

Kto więc sagę syberyjską przeczyta, ten sporo się dowie nie tylko o Staszku Dolinie, ale i o tak dawno minionych czasach i ludziach.

Mamy nadzieję, że lektura tej sagi Państwu się spodoba, że wzruszy i zmusi do refleksji nad złożonością naszego ziemskiego bytowania, wzbogaci duchowo, przywoła miniony czas i najbliższych, często towarzyszy niedoli, którzy niestety już odeszli na drugą stronę.

Życzę Państwu poruszającej lektury i wielu dobrych wrażeń.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Jacek Marciniak
Redaktor Naczelny

Facebook Comments Box